دنیای مای بیبی
فهرست
Please rotate your device for better experience

خجالت کشیدن

اين روزهاي يكسال و نيمگي با خجالت كشيدنِ دختركِ ما از غريبه‌ها مي‌گذرد. تنها كاري كه من براي راحتي دخترك انجام مي‌دهم ابتدا احترام گذاشتن به احساسش و دور شدن و مجبور نكردنش به بغل كسي رفتن است. بعد هم توضيح اين قضيه به اطرافيان كه استرس جدايي و ترس از غريبه در اين دوران و این سن طبيعي‌ترين برای كودك است. در نهایت هم از دیگران خواهش مي‌كنم برچسب خجالتي روي دخترك ما نزنند. - (نویسنده: میترا نعمت، فارغ التحصیل حسابداري)

بازگشت

writers name:

date:13 February 2017

category:magezine