دنیای مای بیبی
فهرست
Please rotate your device for better experience

خانه‌ی شما یا آنها؟

چند نکته وجود دارد در هنگام تصمیم گرفتن درباره‌ی اینکه نوه‌تان را در خانه خودتان نگهداری کنید یا خانه‌ی آنها، طبیعی است که رفتار شما در این دو مکان فرق خواهد داشت. در خانه‌ی آنها شما فقط یک پرستار کودک هستید نه شخصی که کارها را طبق میل خودش انجام می‌دهد. باید طبق برنامه‌ی زندگی فرزندتان عمل کنید، طبق قوانین آنها عمل کنید و با آنها در امورات نوه‌تان مشورت کنید. از کتاب «همه پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها باید بدانند» نوشته‌ی دکتر مریام استاپرد / نشر دانش ایران

بازگشت

writers name:

date:29 May 2017

category:magezine