دنیای مای بیبی
فهرست
Please rotate your device for better experience

حالا مادر شده‌ای

در هفته‌های اول بعد از زایمان، گاهی احساس غم و انزوا پیدا می‌کنید. بی‌حوصله می‌شوید و با هر اتفاق کوچکی اشکتان سرازیر می‌شود. همه‌ی این‌ها طبیعی و واکنشی است نسبت به یک تغییر مهم. با تولد نوزاد زندگی شما دستخوش تغییرات مهمی می‌شود. مسئولیت بزرگ و ناگهانی به شما واگذار شده و قابل درک است که زندگی تان از روال عادی، خارج شود. افت ناگهانی استروژن باعث گر گرفتگی، افسردگی و مشکلات تمرکز می‌شود و پایین آمدن پروژسترون، به استرس شما دامن می‌زند. همه چیز سر این هورمون‌های لعنتی است. شما سالم هستید.

بازگشت

writers name:

date:26 July 2016

category:magezine