دنیای مای بیبی
فهرست
Please rotate your device for better experience

توصیه‌هایی برای اولین لحظات پدر شدن

شاید لحظات اولیه‌ی پدر شدن در غبار هیجان و خستگی بگذرد (بله، اجازه دارید خسته هم بشوید!). برای همین، به ذکر نکته‌هایی می‌پردازیم که کمک می‌کنند بلافاصله بعد پا گذاشتن کودکتان به جهان، بیشترین بهره را از وقت گرانبهای‌تان ببرید. همسر خود را حسابی بغل و لوس کنید. دوران بارداری هر طور به همسرتان گذشته باشد، خود زایمان لحظه‌ای خاص و معمولاً بسیار احساساتی است. به او بگویید که فوق‌العاده است. اگر زبانتان بند آمده باشد، بوسه و نوازش کار هزاران جمله را می‌کند!

بازگشت

writers name:

date:29 May 2017

category:magezine