دنیای مای بیبی
فهرست
Please rotate your device for better experience

تغییر نگرش

پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها! اگر اعتقاد دارید که شما نحوه بزرگ کردن نوه‌هایتان را بهتر می‌دانید، بیشتر فکر کنید. ۲۰ یا ۳۰ سال، شاید کمتر و بیشتر از زمانی که خودتان بچه‌دار شدید می‌گذرد و خیلی چیزها عوض شده است. فرزندان شما از روش‌های جدید بچه‌داری در موضوعاتی همچون غذا دادن و خواباندن کودک پیروی می‌کنند، و اصولی که شما از آن پیروی می‌کردید دیگر حاکم نباشد. البته بعضی جنبه‌های بچه‌داری نیز سلیقه‌ای است، گاهی مد می‌شود و بعد هم از مد می‌افتد، اما تغییراتی نیز وجود دارد که مبتنی بر تحقیقاتی دقیق و غیر قابل انکار است. - از کتاب «همه پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها باید بدانند» نوشته‌ی دکتر مریام استاپرد / نشر دانش ایران

بازگشت

writers name:

date:4 February 2017

category:magezine