دنیای مای بیبی
فهرست
Please rotate your device for better experience

تربیت یک کودک نوپای بامحبت

تمرین واکنش صحیح - با بزرگ‌تر شدن خردسال شما، می‌توانید روش‌های فعالانه‌ی بیشتری برای درک و رفع نیازهای دیگران به او یاد بدهید. بگذارید مراقب حیوان دست‌آموز خانواده باشد، برایش غذا در ظرف بریزد یا موهایش را شانه کند. این کار به او فرصتی می‌دهد که هر روز به چیزی غیر از خودش فکر کند. اگر متوجه شدید کودکی در گروه بازی او گریه می‌کند، اشاره کنید که یک جای کار می‌لنگد و بگوید «بیا یه اسباب‌بازی بهش بدیم.» شاید این حرکت آن کودک را آرام کند، شاید هم نه. در هر صورت، خردسال شما تمرینی ارزشمند در جهت یادگیری واکنش صحیح به احساسات دیگران داشته.

بازگشت

writers name:

date:15 January 2017

category:magezine