دنیای مای بیبی
فهرست
Please rotate your device for better experience

تبدیل موقعیت ناراحت‌کننده به فرصت

امروز وقتي دخترك دستمال‌هاي مرطوب را خالي مي‌كرد و به طرفِ دهانش مي‌برد مستاصل شدم چون مي‌دانستم بايد با اصرار و مقاومت آنها را از او بگيرم. تا اينكه فکری به ذهنم رسید و گفتم: اوه ممنونم مامي جان، لطفاً برام ميز رو تميز كن و بعد دستمال‌ها رو بنداز سطل زباله. با كمال تعجب ديدم که این کار را انجام داد و با اعتماد به‌نفس و لبخند رضايت نگاهم كرد. (نویسنده: میترا نعمت، فارغ التحصیل حسابداري)

بازگشت

writers name:

date:20 May 2017

category:magezine