دنیای مای بیبی
فهرست
Please rotate your device for better experience

تابستان‌بازی با دلبندم

پیشنهادهایی برای گذراندن تابستانی دلچسب با عضو جدید خانواده - حباب درست کنید: برای انجام این یکی پیشنهاد لازم نیست از خانه خارج شوید. فقط یک حباب‌ساز تهیه کنید یا اگر بلدید با لوله خودکار خودتان حباب درست کنید و دلبندتان را متحیر و هیجان‌زده کنید. یک مقدار موسیقی و حرکت هم به این ترکیب ساده اضافه کنید. نوازش و خنده را هم فراموش نکنید.

بازگشت

writers name:

date:11 September 2016

category:magezine