دنیای مای بیبی
فهرست
Please rotate your device for better experience

بینایی‌فرزندم چطور رشد می‌کند؟ (دوماهگی و چهار ماهگی)

دو ماهگی: تفاوت رنگ‌ها برای کودک شما واضح‌تر شده و کم‌کم یاد می‌گیرد رنگ‌های نزدیک به‌هم را تفکیک کند. شاید اکنون رنگ‌های روشن اصلی، و طرح‌ها و شکل‌های پیچیده‌تر را دوست داشته باشد. از این اتفاق استفاده کنید و تصاویر، عکس‌ها، کتاب‌ها، و اسباب‌بازی‌های روشن‌تر را نشانش بدهید. - چهارماهگی: کودک کم‌کم متوجه می‌شود که هر چیز چقدر با او فاصله دارد. این توانایی را درک عمق می‌نامند. در عین حال، کودک شما کنترل بهتری روی دست‌هایش پیدا می‌کند. توانایی دقیق‌تر دیدن به او کمک می‌کند چیزهای دم دستش را بگیرد، مثل مو یا گردن‌بند شما یا اسباب‌بازی‌های خودش.

بازگشت

writers name:

date:12 August 2017

category:magezine