دنیای مای بیبی
فهرست
Please rotate your device for better experience

بى اشتهايى و بدغدايى

فكر مي‌كنم بي‌اشتهايي در برهه‌اي بينِ تمامِ بچه‌ها به‌وجود می‌آید. مثل بسیاری از مريضي‌ها يا درآوردن دندان و ... ولي می‌دانم كه اسمِ اين بدغذايي نيست و دلسرد نمی‌شوم. انسان‌های بالغ هم بعضی روزها دچارِ بی‌ميلی و سوءهاضمه می‌شوند. کاری که می‌کنم این است که به دخترک اجازه و اختيار مي‌دهم و حتي به خواستش براي رد كردنِ غذا هم احترام می‌گذارم... و ساعتي ديگر برایش برایش غذا می‌برم كه گاهاً هم با استقبال روبرو مي‌شوم.   (نویسنده: میترا نعمت، فارغ التحصیل حسابداري)

بازگشت

writers name:

date:29 April 2017

category:magezine