دنیای مای بیبی
فهرست
Please rotate your device for better experience

به کبوتر اجازه نده اتوبوس براند

این کتاب تمرینی است برای بچه‌ها تا «نه» و «نمی‌شه» گفتن را یاد بگیرند و البته خودشان را در جایگاه کسی که اجازه نمی‌دهد قرار دهند تا متوجه شوند اصرار بی‌جای طرف مقابل گاهی ممکن است چقدر آزاردهنده یا حتی مسخره باشد! نویسنده: مو ویلمز/ ترجمه: زهرا احمدی/ ناشر: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (گروه سنی مخاطب این کتاب در شناسنامه‌ی آن «الف» درج شده)

بازگشت

writers name:

date:24 June 2017

category:magezine