دنیای مای بیبی
فهرست
Please rotate your device for better experience

بهترین اسباب‌بازی‌ها برای نورسیده‌ها

نوزادان قبل از اینکه مهارت یا توانایی خاصی داشته باشند، باید حس‌های خود را تقویت کنند. خوب ببینند، خوب بشنوند و اجسام را لمس کنند. برای همین در این برهه از زندگی بهترین اسباب‌بازی‌ها آنهایی هستند که این حواس را تقویت می‌کنند. در این سن نوزادان مهارت‌های فیزیکی زیادی کسب می‌کنند، قدرت بینایی‌شان شکل می‌گیرد و یاد می‌گیرند با نگاه اجسام را دنبال کنند، به صدا‌ها با دقت گوش ‌کنند و جهت صدا را تشخیص بدهند. آنها دست‌هایشان را به هم می‌کوبند، انگشتان‌شان را باز و بسته می‌کنند، پاهایشان را حرکت می‌دهند و گاهی به سمت دهان می‌برند. آنها عادت دارند برای شناخت بهتر هر چیزی آن را به دهان بگذارند. برای همین اسباب‌بازی‌های ریز و قابل بلیعدن برایشان مناسب نیست. بهترین چیز برای آنها اسباب‌بازی‌هایی است که برای تقویت حس بینایی و شنوایی طراحی شده‌اند، رنگ‌های روشن و شاد دارند یا صدا‌های ساده تولید می‌کنند و آنهایی که دست گرفتن‌شان راحت است و جزئیات ساده و واضحی دارند، می‌توانند انتخاب مناسبی برای این سن باشند.

بازگشت

writers name:

date:26 July 2016

category:magezine