دنیای مای بیبی
فهرست
Please rotate your device for better experience

برقراری پیوند عاطفی با نوزاد (بخش ششم)

برای احساس صمیمیت با عشق جدید زندگی‌تان راه‌های ساده‌ی بسیاری وجود دارد که در چند قسمت سعی می‌کنیم به آنها بپردازیم. - وقت بیشتری برای گهواره بگذارید: تازه خوابیده و تقریباً مطمئنید که می‌توانید او را با چند حرکت نینجایی، بدون اینکه بیدارش کنید، به گهواره ببرید. قبل از اینکه بگذاریدش پایین، کمی در اتاق تاریک او را به عقب و جلو تکان بدهید. دلتنگ این لحظه‌ها خواهید شد، پس غرقشان شوید. - لباس‌نوبازی: بیاید با حقیقت روبه‌رو شویم، هر بار که نوزادتان را با لباسی جدید می‌بینید قند توی دلتان آب می‌شود، درست است؟ اگر یک شو لباس کودک مخصوص چشم‌های خودتان راه بیاندازید کسی فکر بد نمی‌کند.

بازگشت

writers name:

date:23 October 2016

category:magezine