دنیای مای بیبی
فهرست
Please rotate your device for better experience

محیطی سالم و سازگار برای کودک خود خلق کنید

تصویری تمام‌عیار - نمایش عکس‌های خانوادگی در اتاق کودک به ایجاد فضایی توأم با عشق کمک می‌کند و باعث ایجاد حس تعلق می‌شود. جان سیسک، مشاور فنگ‌شویی موسسه‌ی فنگ‌شویی لندن، توضیح می‌دهد: «عکس‌ها به کودکتان کمک می‌کنند که به‌موقع احساس هویت و عزت نفس پیدا کنند. عکس بچه‌هایی که مشغول انجام کاری هستند، خوش می‌گذرانند و مهارت‌های جدید یاد می‌گیرند هم طبعاً سطح سروتونین بدنشان را افزایش می‌دهد.»

بازگشت

writers name:

date:11 September 2016

category:magezine