دنیای مای بیبی
فهرست
Please rotate your device for better experience

با جت‌لگ نوزادی چه کنیم؟

اگر ساعت خواب نوزادتان هنوز تنظیم نشده و شب‌بیداری امانتان را بریده، یک بازی پیدا کنید. سعی کنید جوری وانمود کنید که بیداری در روز بسیار هیجان‌انگیزتر از بیداری شبانه است. میان شب و روز تفاوت قائل شوید. عصرها، هر یکی دوساعت یک‌بار بیدارش کنید. وقت‌هایی از روز را که بیدار است با او صحبت کنید، بازی کنید یا برایش موسیقی پخش کنید، او را به هواخوری ببرید. شب‌ها زیاد با نوزاد صحبت نکنید، جز یک لامپ، چراغ بیشتری روشن نکنید و با او بازی نکنید. امتحان پس داده: بیدار نگه داشتن کودک، زمانی که خسته است، نه تنها باعث خواب بهتر او در شب نمی‌شود، بلکه او را بدقلق‌تر می‌کند.

بازگشت

writers name:

date:26 July 2016

category:magezine