دنیای مای بیبی
فهرست
Please rotate your device for better experience

باورهای غلط درباره‌ی خواب نوزادان

افسانه: به پهلو خواباندن نوزاد اشکالی ندارد. واقعیت: برای کاهش خطر سندرم مرگ ناگهانی نوزاد، نوزادان سالم باید همیشه به پشت خوابانده شوند، نه روی معده و یا به پهلو. دکتر آندسمن، نویسنده کتاب «حقایق کودک»، توضیح می‌‌‌‌‌دهد که «علت این سردرگمی این است که در ابتدا دولت امریکا کمپین به پشت خوابیدن را راه انداخت و بعد گفته شد که به پهلو و یا پشت خوابیدن اشکالی ندارد؛ اما چند سال بعد این توصیه تغییر پیدا کرد چون گاهی نوزادان از پهلو به شکم می‌‌‌‌‌خوابیدند و اوضاع خطرناک می‌شد. امن‌‌‌‌‌ترین حالت خوابیدن برای نوزادان به پشت است. متأسفانه برخی از متخصصان همچنان به والدین اطلاعات نادرست می‌‌‌‌‌دهند».

بازگشت

writers name:

date:28 December 2016

category:magezine