دنیای مای بیبی
فهرست
Please rotate your device for better experience

بازی‌های مناسب دوازده ماهگی: بپر بپر!

کودکان بزرگ‌تر عاشق بالاوپایین پریدن روی تخت خواب هستند ولی فرزند کوچک شما هم از این بازی لذت خواهد برد و همچنین با انجام آن عضلات پایین تنه‌ش به‌خوبی تقویت خواهند شد. مهارت‌هایی که تقویت می‌شوند: ایستادن و راه رفتن وسایل مورد نیاز: تخت فنردار کودک را به‌آرامی در حالی که با دو دستتان نگهش داشته‌اید در حالت ایستاده روی تخت نگه دارید و او را بلند کنید و دوباره با کمی فشار روی تخت بگذارید. اگر کودکتان در این سن می‌تواند بایستد یا راه برود بگذارید این کار را به تنهایی انجام دهد و فقط با دو دست کنترلش کنید یا دستانش را بگیرید. برای کودکان کوچک‌تر هم میتوانید در حالی که کودک روی تخت نشسته است به آرامی تخت را بلرزانید تا او هم تکان بخورد! حواستان باشد که «هیچ‌وقت» کودک را به‌تنهایی روی تخت رها نکنید.

بازگشت

writers name:

date:22 August 2017

category:magezine