دنیای مای بیبی
فهرست
Please rotate your device for better experience

بازی‌های ساده‌ی مناسب برای هوش و رشد نوزاد: پرتاب بازی

با فرزندتان کنار هم به‌پشت دراز بکشید و یک پارچه‌ی رنگی سبک را گوله کرده و به هوا پرتاب کنید، طوری که روی فرزندتان بی‌افتد، این بازی ساده باعث می‌شود که کودک توانایی دنبال کردن اشیاء با چشمش را یاد بگیرد. همراه با این کار بازی را برای کودک توضیح دهید که همزمان از سه حس لامسه، شنوایی و بینایی‌اش استفاده کند.

بازگشت

writers name:

date:9 May 2017

category:magezine