دنیای مای بیبی
فهرست
Please rotate your device for better experience

این بچه‌ی بچه‌ی شماست، نه بچه‌ی خودتان

وقتی نوه‌ام ۹ روزه بود، اولین درس مادربزرگ بودنم را یاد گرفتم: نوه‌تان را مثل خودتان دوست داشته باشید، اما برای یک صدم ثانیه هم تصور نکنید که متعلق به شماست. اشتباهی که من کردم این بود که سر شام (که خودم پخته بودم و آورده بودم برای این تازه پدرومادر بی‌خواب)، وقتی بچه شروع کرد به گریه، فکر کنم زیادی با ذوق‌وشوق، گفتم من بغلش می‌کنم که پسرم سریع در آمد که «دختر منه، خودم بغلش می‌کنم». حدود بیست دقیقه بعد، وقتی پسرم با زنش به این نتیجه رسیدند که دلشان یک تفریح کافی‌شاپی می‌خواهد، پسرم با رضایت بچه را داد بغل من. اینجا بود که فهمیدم با وجود اینکه موقع تولد نوه‌ام حاضر بودم و با نیرویی قوی‌تر از جاذبه به او کشش دارم، من در واقع عضوی از تیم پشتیبانی یک خانواده‌ی بزرگ هستم، یک یار ذخیره.

بازگشت

writers name:

date:28 August 2016

category:magezine