دنیای مای بیبی
فهرست
Please rotate your device for better experience

اولین تجربه دوری از بچه‌ها

همیشه دوستام بهم می‌گفتن اگه خدا بهت بچه بده کارت تمومه! و نمی‌تونی دوری‌شون رو تحمل کنی! خیلی متوجه این حرف نمی‌شدم و جواب دوستام رو با یک پوزخند می‌دادم، تا اینکه مجبور شدم برای یک مراسم دو روز از بچه‌ها دور بشم و تازه معنی حرف دوستام شدم و اون پوزخند جاش رو به یک دلتنگی داد و نمناک شدن گوشه چشم... اون دو روز تنها دلخوشیم دیدن عکس بچه‌ها توی گوشیم. (نویسنده: کاظم عقلمند، شغل: آبدارچی)

بازگشت

writers name:

date:10 June 2017

category:magezine