دنیای مای بیبی
فهرست
Please rotate your device for better experience

اهمیت خواب روتین

من بعد از مدتي متوجه شدم كه اين طرز فكر كه بچه‌ها اگر خواب روزشان كم باشد شب بهتر مي‌خوابند كاملاً اشتباه است... مثلا روزهايي كه مهماني بوديم و دخترك كمتر مي‌خوابيد، شب‌ها بيشتر بيدار مي‌ماند و بدخواب‌تر بود... یکی از دلایل مهمش البته سر و صداهاي زيادي است كه کودک در طول روز مي‌شنود و شب هنگام خواب آن صداها در ذهنشن هست و او را بدخواب مي‌کند... دلیل مهم‌ترش اما به هم خوردن ساعات خواب یا روتین خواب کودک است. دخترک ما حتي در سفر اجازه نمي‌دادم روتین خوابش به‌هم بخورد، چون وقتي حتی يك ساعت ديرتر مي‌خوابيد تا صبح چندين بار بيدار مي‌شد... - (نویسنده: میترا نعمت، فارغ التحصیل حسابداري)

بازگشت

writers name:

date:15 January 2017

category:magezine