دنیای مای بیبی
فهرست
Please rotate your device for better experience

افزایش قدرت ذهنی کودک

زمزمه‌های نوزاد را با اصوات هیجان‌زده جواب بدهید. با صدایی زیر و با هیجان هجاهای کلماتتان را بکشید و بگویید «بچه‌ی خوشگل!» به این زبان حرف زدن می‌گویند «مادرپدری»! قسمت‌هایی از مغز متوجه گفتار می‌شوند و زبان را تولید می‌کنند به ورودی زیادی از طرف شما نیاز دارند.

بازگشت

writers name:

date:28 January 2017

category:magezine