دنیای مای بیبی
فهرست
Please rotate your device for better experience

اشتباهات كم‌خطر

من اجازه اشتباهات كم‌خطر را به دخترکم مي‌دهم. مثلا وقتي اولين‌بار از روي كنجكاوي مي‌خواست دستش را داخل ليوانِ چايِ داغ بكند، ليوان را دستم گرفتم و اجازه دادم انگشتش را به جداره‌ی ليوان بزند، وقتي سريع واكنش نشان داد، گفتم اين «داغ» است. اين كلمه بعد از ماما و بابا اولين كلمه‌اي شد كه دخترم در سيزده ماهگي یاد گرفت و نه تنها آن‌روز نسوخت بلكه ديگر طرفِ بخاري، اجاق گاز، غذا و چايي نرفت و به همه آنها با اشاره دست گفت دااااخ. - (نویسنده: میترا نعمت، فارغ التحصیل حسابداري)

بازگشت

writers name:

date:17 April 2017

category:magezine