دنیای مای بیبی
فهرست
Please rotate your device for better experience

اسباب‌بازی و وسائل مناسب

خصوصیات یک اسباب‌بازی خوب - مواد آموزشی و اسباب‌بازی‌های برتر انعطاف‌پذیرند و بچه‌ها می‌توانند از آنها به شیوه‌های مختلف در بازی‌های گوناگون استفاده کنند. خصوصیات دیگر یک اسباب‌بازی خوب عبارتند از: - باید برای کودک جالب و جذاب باشند و فرصت‌های زیادی برای موفقیت به او بدهند. - اسباب‌بازی‌های خوب با احترام زندگی خانوادگی کودک را نشان می‌دهند و همزمان فرصت‌هایی برای شناخت فرهنگ‌های دیگر به او می‌دهند. - اسباب‌بازی‌های خوب خوش‌ساخت، نشکن، در برابر وزن کودک مقاوم و برای گروه سنی او ایمن هستند. - نباید لبه، نوک، میخ، یا بیرون‌زدگی تیز داشته باشند، سروصدای بلند ایجاد کنند یا به باتری نیاز داشته باشند. - اسباب‌بازی‌های خوب باید راحت تمیز شده و در برابر شست‌وشوی زیاد خراب نشوند.

بازگشت

writers name:

date:28 January 2017

category:magezine