دنیای مای بیبی
فهرست
Please rotate your device for better experience

از پدر و مادر اجازه بگیرید

اگر در موضوعی تردید دارید، تصمیم را به فرزندانتان محول کنید. مثلا وقتی نوه‌تان در مورد چیزی از شما اجازه می‌خواهد، مثل اینکه یک شیرینی دیگر بردارد یا نه، یا اینکه دفتر یا مدادرنگی‌هایش را بردارد و نقاشی کند، راحت‌ترین راه این است که بگویید: «اگه مامانت (یا بابات) اجازه می‌ده، باشه.» این نیز باعث اعتماد فرزندانتان و خشنودی نوه‌هایتان خواهد شد که هر از گاهی چنین چیزی بگویید: «آفرین، چه مامان (بابای) باهوشی!» این کار موجب تقویت رابطه شما و فرزندانتان و ایجاد حس اعتماد و اطمینان می‌شود. - از کتاب «همه پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها باید بدانند» نوشته‌ی دکتر مریام استاپرد / نشر دانش ایران

بازگشت

writers name:

date:13 February 2017

category:magezine