دنیای مای بیبی
فهرست
Please rotate your device for better experience

از هر فرصتی برای تحسین فرزندانتان استفاده کنید

به حریم فرزندانتان احترام بگذارید و فقط با دعوت یا قرار قبلی به خانه‌شان بروید. اگر همیشه صادقانه به انتخاب‌ها و حد و مرزهای فرزندانتان احترام بگذارید، راه ارتباط متقابل باز می‌ماند. از هر فرصتی برای تحسین فرزندانتان از نظر اینکه والدین خوبی هستند استفاده کنید و هرگز فرزندان یا نوه‌هایتان را تحقیر نکنید. کمک و نصایح خود را در اختیار آنها بگذارید اما انتظار نداشته باشید که همیشه بپذیرند و همیشه منصف و شوخ‌طبع باشید. از جانبداری (در منازعات بین فرزندان و نوه‌هایتان یا بین خود نوه‌هایتان) بپرهیزید و سعی کنید پدربزرگ و مادربزرگی باشید خوب و شاد و آسان‌گیر... شاید لازم باشد خیلی جاها کوتاه بیایید و فداکاری کنید. - از کتاب «همه پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها باید بدانند» نوشته‌ی دکتر مریام استاپرد / نشر دانش ایران

بازگشت

writers name:

date:28 January 2017

category:magezine