دنیای مای بیبی
فهرست
Please rotate your device for better experience

احترام متقابل

من هميشه با دخترم با احترام صحبت می‌كنم و هرگز مفرد خطابش نمی‌كنم و بهش می‌گم «شما»... هم بخاطر اينكه در آينده خودش بدون تذكر با بزرگ‌ترها با احترام صحبت كنه و هم بخاطر اینکه ديگران هم به دختر او احترام بگذارند. (نویسنده: میترا نعمت، فارغ التحصیل حسابداري)

بازگشت

writers name:

date:22 August 2017

category:magezine