دنیای مای بیبی
فهرست
Please rotate your device for better experience

اجتناب از رقابت

مادربزرگ‌ها و پدربزرگ‌ها! یکی از کارهای مهمی که می‌توانید در صورت ماندن در خانه فرزندانتان انجام دهید این است که برادر و خواهرهای نوزاد را سرگرم کنید تا پدر و مادر به کارهای سخت و زمان‌بر نوزادشان برسند. - از کتاب «همه پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها باید بدانند» نوشته‌ی دکتر مریام استاپرد / نشر دانش ایران

بازگشت

writers name:

date:17 April 2017

category:magezine