دنیای مای بیبی
فهرست
Please rotate your device for better experience

آدم‌ها احساسات متفاوتی دارند

اگر به این موضوع فکر کنید، می‌شود گفت که دوران خردسالی در زندگی فرزند شما اولین باری است که خواسته‌های او و شما همیشه با هم هماهنگ نیستند. وقتی او نوزاد بود، هر وقت می‌خواست غذا بخورد، شما هم می‌خواستید به او غذا بدهید. اما حالا اگر بخواهد چیزی بخورد، مثلاً یک ظرف بزرگ بستنی، شاید شما به او اجازه ندهید. دکتر آلیسون گوپنیک می‌گوید: «با خودش فکر می‌کند "این را به من نمی‌دن. اینجا چه خبر شده؟" او می‌فهمد که احساسات دیگران شاید با احساساتش فرق کند. درک او از این موضوع را با تشویق تعامل با آدم‌های مختلف تقویت کنید. دکتر گوپنیک توضیح می‌دهد که «این کار به او یاد می‌دهد که آدم‌ها افکار و احساسات متفاوتی دارند، که از چیزهایی خیلی جزئی هم شروع می‌شود مثل اینکه "مادر من بروکلی دوست داره اما پرستارم نه."»

بازگشت

writers name:

date:8 January 2017

category:magezine